Tradycja dzielenia sie opłatkiem

Opłatek to bardzo cienki, biały płatek przaśny, wypiekany z białej mąki i wody. Jedną z wigilijnych tradycji jest dzielenie opłatkiem. Podczas wieczerzy wigilijnej oprócz Polaków dzielą się nim Litwini, Słowacy, Ukraińcy, Czesi i Włosi. 


Łamany podczas Wigilii opłatek jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu. Ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym, ale również doczesnym. Na początku XIX wieku popularne stały się ozdoby z opłatka, które zawieszano nad stołem wigilijnym, które miały zapewnić szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku. Oprócz białego opłatka, przeznaczonego do łamania się podczas Wigilii, wypieka się również kolorowy, przeznaczony dla zwierząt domowych i bydła.

Komentarze